dr n. med. Marek Paśnicki

W 1987 r. ukończył studia w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
Specjalizację z zakresu chorób dzieci Iº stopnia uzyskał w 1992 r i IIº w 1996 roku w Oddziale Pediatrycznym Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze.
W roku 1998 uzyskał specjalizację IIº z zakresu alergologii w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pulmonologii i Alergologii CSK WAM Warszawa.
W 2005 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu – Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia.

W 2012 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na podstawie przeprowadzonej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Częstość występowania wrodzonych wad rozwojowych u dzieci w wieku do 2 lat na terenie województwa zielonogórskiego (1988 – 1997) i lubuskiego (1998 – 2007)” w oparciu o dane Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych.
W 2013 r. powołany decyzją Wojewody Lubuskiego na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie alergologii na województwo lubuskie.
Lubi turystykę oraz bezkrwawe łowy z aparatem fotograficznym w ręku.