Oferta

INFORMACJE DLA PACJENTA INDYWIDUALNEGO

 

Wykaz  poradni przyjmujących pacjentów w ramach wizyt prywatnych (płatnych), oraz w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Nazwa poradni
 
Przyjęcia w ramach
wizyt prywatnych
 
Przyjęcia w ramach
NFZ
 
   Poradnia alergologiczna
   Poradnia dermatologiczna  
       
   Poradnia endokrynologiczna  
   Poradnia gastroenterologiczna  
   Poradnia ginekologiczno – położnicza  
   Hospicjum Domowe  
   Poradnia kardiologiczna  
   Poradnia laryngologiczna
   Poradnia logopedyczna
   Poradnia medycyny pracy  
 Poradnia neurologiczna    
   Poradnia onkologiczna
   Poradnia ortopedyczna

   
   Poradnia pediatryczna  
   Poradnia psychoterapii Gestalt  
   Poradnia stomatologiczna
   Poradnia urologiczna  
   Gabinet USG  
   Doppler Duplex  

   
   Pracownia RTG  
   Gabinet zabiegowy  

 

Wykaz specjalistycznych badań i zabiegów wykonywanych w naszym centrum:

 

Badania laboratoryjne:

     • wykonujemy pełen zakres badań.

Gabinet zabiegowy (wykonywane zabiegi):

     • pomiar RR, tętna,
     • pomiar temperatury ciała,
     • pomiar poziomu glukozy,
     • injekcje:
         – domięśniowe,
         – dożylne,
         – podskórne,
         – szczepienia przeciw grypie,
     • pobieranie próbek do badań.

Badania alergologiczne:

     • testy punktowe,
     • testy punktowe z konsultacją,
     • testy płatkowe zestaw europejski,
     • testy płatkowe metale,
     • testy płatkowe plastiki i kleje,
     • testy płatkowe zestaw fryzjerski,
     • testy płatkowe – roztocza,
     • test płatkowy mini zestaw rekomendowany dla dzieci,
     • atopowe testy płatkowe – kleka,
     • test płatkowy zestaw skórnych reakcji polekowych,
     • test płatkowy zestaw dentystyczny,
     • test płatkowy akrylany,
     • test płatkowy rośliny,
     • test płatkowy zestaw substancji zapachowych,
     • test  płatkowy filtry słoneczne,
     • sIgE (test z krwi) panel wziewny, pokarmowy, pediatryczny, owady,
     • test prowokacji donosowej alergenem,
     • test prowokacji dospojówkowej alergenem,
     • rhinomanometria,
     • spirometria,
Badania ultrosonograficzne (USG):

    ►USG

    ►Ginekologiczne

    ►Dopler Duplex

           • USG żył kończyn dolnych,
           • USG tętnic kończyn dolnych,
           • USG aorty i tętnic biodrowych,
           • USG tętnic szyjnych i kręgowych,
           • USG tętnic kończyn górnych.

Badania radiologiczne (RTG):

     pontomograficzne
     cefalometryczne
     pojedyńcze zębów
     • klatki piersiowej P – A
     klatki piersiowej u dziecka
    
boczne kl. piersiowej
    
żeber skosy
    
mostka 2 x
    
obojczyka
    
stawu barkowego
    
stawu barkowego osiowe
    
transtorakalne stawu barkowego
    
czaszki P-A i boczne
    
czaszki P-A i 2 boczne
    
czaszki AP lub bok
    
potylicy
    
celowane na siodełko tureckie
    
oczodołów P – A i boczne
    
oczodołów z lokalizacją ciała obcego 2x P-A
    
zatok
    
żuchwy P-A
    
żuchwy skosy
    
stawów skroniowo – żuchwowych
    
twarzoczaszki
    
kanału nerwu wzrokowego
    
łuków jarzmowych
    
kości nosa
    
uszu
    
kręgosłupa szyjnego P – A boczne
    
kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika
    
czynnościowe kręgu szyjnego
    
skośne kręgu szyjnego
    
kręgosłupa piersiowego P – A boczne
    
kręgosłupa krzyżowo- lędźwiowego P-A
    
kręgosłupa krzyżowo – lędźwiowego P-A +bok
    
kręgosłupa skosy
    
kręgosłupa L-S AP z ujęciem stawów biodrowych
    
kości ogonowej 1 projekcja
    
miednicy
    
stawów biodrowych u dorosłych
    
stawów biodrowych u dziecka
    
osiowe stawu biodrowego
    
stawów krzyżowo- biodrowych
    
kości krzyżowej
    
spojenia łonowego
    
przeglądowe jamy brzusznej obejmujące: nerki, moczowody, pęcherz
    
jamy brzusznej u dzieci
    
kości ramiennej 2 projekcje
    
stawu łokciowego 2 projekcje
    
kości przedramienia 2 projekcje
    
nadgarstka 2 projekcje
    
dłoni 2 projekcje
    
stopy 2 projekcje
    
palców 2 projekcje
    
kciuka 2 projekcje
    
łopatki 1 projekcja
    
kości udowej 2 projekcje
    
podudzia 2 projekcje
    
stawu kolanowego 2 projekcje
    
stawu skokowego 2 projekcje
    
stawu piętowego osiowa
    
palucha stopy 2 projekcje
    
stawów kolanowych porównawcze
    
tunelowe stawu kolanowego

Badania elektrofizjologiczne:

     • Echo serca,
     • EKG,
     • Holter – 24 godzinne badanie EKG
     • słuchu – audiometria